Cát Tường

Thanh long ruột đỏ Cát Tường - 1 kg

  • Sale
  • Regular price 85.000VND


hàng loại 1, tiêu chuẩn xuất khẩu

cuống tươi xanh

trọng lượng trái >400gram, không đốm vết