True Juice

Ép Bưởi tươi 350ml

  • Sale
  • Regular price 34.000VND


ép nguyên chất từ bưởi 5 roi, không đường không đá

khách uống ngọt xin vui lòng ghi chú rõ thêm đường