Mộc Châu

Dâu Tây khay 250gram

  • Sale
  • Regular price 59.000VND


Dâu Tây xuất khẩu trồng nhà lưới tại Việt Nam phục vụ xuất khẩu

hàng đạt tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo vệ sinh an toàn